mandag den 14. maj 2012

Ændrede S-togskøreplaner 11. juni - 5. august


Ændret S-togskøreplan hele sommeren


Fra den 11. juni til den 5. august renoverer Banedanmark broer på Køge Bugtbanen, og den 29. juni om aftenen går Københavns Kommune i gang med at bygge vejtunnel under Nordhavnsvej og en midlertidig togbro. Dette arbejde forventes også færdigt den 5. august.
Begge dele påvirker S-togskøreplanen markant fra den 11.6. til den 5.8. – særligt Køge Bugtbanen (fra 11.6.) og Hillerødstrækningen og Klampenborgbanen (fra 29.6.), men alle strækninger bliver mere eller mindre berørt.
Arbejderne er lagt hen over sommeren for at få dem overstået, mens mange S-togspendlere er på ferie.
DSB S-togs pendlere og øvrige kunder kan allerede nu sætte sig ind i ændringerne, inden det går løs – køreplanerne for perioden den 11.6. til den 28.6. ligger nu på dsb.dk/sommer. Alle pendlere, der er tilmeldt S-more, får desuden direkte information nu og hen over sommeren.
”Det er aldrig sjovt, når der sker større ændringer på grund af sporarbejde eller andet byggeri, men vi tager vores kunder i hånden hele vejen. Vi har lavet en robust køreplan, og jeg vil samtidig appellere til, at vores kunder forbereder sig på ændringerne og tager af sted i god tid, indtil de er fortrolige med forholdene for netop deres rejse,” siger produktionsdirektør i DSB S-tog, Dan Stig Jensen.
Overblik over ændringerne

Generelle ændringer fra den 11.6. til den 28.6.
Hvad sker der?
- Banedanmark renoverer broer på Køge Bugtbanen.

Hvad betyder det for S-togtrafikken?
- Linje E kører ikke, og hver anden linje A kører hele vejen fra Køge til Farum, mens hver anden kun kører til Åmarken Station. Der er derfor indsat Togbusser mellem Åmarken og Valby Station mandag til lørdag i dagtimerne og fra Åmarken til Ny Ellebjerg Station i morgenmyldretiden
- Samtidig bliver nogle S-togslinjer på andre strækninger taget helt ud, så der kun kører én linje på flere af S-togsstrækningerne. Det sker for at sikre en mere robust køreplan. Årsagen er, at togene på Køge Bugtbanen kun kan køre i ét spor, mens arbejdet står på, og hvis alle linjer samtidig skulle køre på resten af S-togsnettet, ville mange tog skulle skifte køreretning på København H. Det er der ikke plads til, hvorfor det ville indebære meget stor risiko for forsinkelser på hele S-togsnettet.
- På grund af ombygningen af Nørreport standser S-togene stadig ikke på Nørreport efter kl. 19.30.

Hvad betyder det for plads i togene og cykler?
- På Køge Bugtbanen vil der være afgange i myldretiden med mange stående passagerer. Der bliver sat så lange tog ind som muligt på strækningen. Husk at sidde tre på et sæde.
- Rejsende med cykel på Køge Bugtbanen opfordres til at benytte de afgange, der kun kører mellem Køge og Åmarken, for så at cykle videre derfra eller til andre toglinjer i Valby eller Ny Ellebjerg. DSB S-tog og Københavns Kommune vil sørge for skiltning af cykelruter.
- På resten af S-togsnettet vil der kun være ganske få afgange med mange stående passagerer og begrænset plads til cykler.
Se ændringer i detaljer og køreplaner for perioden fra den 11.6. til den 28.6. på dsb.dk/sommer.
Generelle ændringer fra den 29.6. kl. 20 til den 5.8.
Hvad sker der?- København Kommune anlægger tunnel under Nordhavnsvej. De fjerner togsporene for at bore ud til tunnel og derefter anlægge en midlertidig togbro, togene kan køre over, mens der arbejdes på tunnelen nedenunder. Der arbejdes i døgndrift i fem uger for at sikre togdrift hurtigst muligt igen.
- Banedanmark renoverer fortsat broer på Køge Bugtbanen.

Hvad betyder det for S-togtrafikken?- Der kører ikke S-tog mellem Svanemøllen og Hellerup. Det betyder, at nogle linjer vil køre alternative veje. F.eks. vil linje E og B på Hillerødstrækningen køre ind omkring Ringbanen via Hellerup, og her bliver Ryparken Station en væsentlig skiftestation
- Hver anden linje A kører hele vejen fra Køge til Farum, mens hver anden kun kører til Åmarken Station. Der er derfor indsat Togbusser mellem Åmarken og Valby Station mandag til lørdag i dagtimerne og fra Åmarken til Ny Ellebjerg Station i morgenmyldretiden.
- Nogle S-togslinjer er stadig taget ud, fordi togene på Køge Bugtbanen kun kan køre i ét spor
- S-togene standser nu igen på Nørreport om aftenen.

Hvad betyder det for plads i togene og cykler?- Der vil særligt på Køge Bugtbanen og Hillerødstrækningen være afgange i myldretiden, som vil være meget fulde. Husk at sidde tre på et sæde.
- Der bliver sat så lange tog ind som muligt på Køge Bugtbanen i myldretiden, mens perronerne på Ringbanen er lavet til kortere tog, så der ikke kan kobles to lange togsæt sammen på Hillerødstrækningen og Klampenborgbanen i denne periode. Det kan betyde, at det kan være svært at få sin cykel med
- Rejsende med cykel på Køge Bugtbanen opfordres til at benytte de afgange, der kun kører mellem Køge og Åmarken, for så at cykle til andre toglinjer i Valby eller Ny Ellebjerg. DSB S-tog og Københavns Kommune vil sørge for skiltning af cykelruter.
S-togskøreplanerne og yderligere information om perioden fra den 29.6. til den 5.8. kan findes på dsb.dk/sommer fra slutningen af maj.
Køreplan og informationDSB S-tog informerer løbende om status på sommeren på S-banen fra nu af og frem til arbejderne er slut.
Dsb.dk/sommer
Allerede nu kan man finde køreplaner for perioden den 11.6. til den 28.6. på dsb.dk/sommer. Dsb.dk/sommer bliver op til den 11.6. og løbende under ændringerne udbygget med yderligere detaljer, samt hvordan man får information før og under ændringerne.

Maria Schouboe Sloth

DSB Øresund - Signalfejl ved København H kl. 15:32

DSB Øresund - Signalfejl ved København H 15:32

Der er i øjeblikket signalfejl ved København H. 
 • Dette medfører at enkelte tog vil blive aflyst. 
 • Andre tog vil blive forsinket mellem 10-15 minutter. 
Vi har desværre ingen prognose for hvornår fejlen er rettet. 

DSB Øresund beklager de gener dette måtte medføre.

Movia.dk - Trafikinformation kl. 8:42

Movia.dk - Trafikinformation kl. 8:42

Linje 161 og 848 kører en anden rute i Rødovre
Linje 161 kører til/fra Rødovre Station ad Avedøre Havnevej - Rødovre Stationscenter, i stedet for den normale rute ad Nørrekær og Agerkær.

Linje 848 kører fra Rødovre St. ad Avedøre Havnevej - Tårnvej i stedet for normal rute ad Agerkær – Nørrekær.

Det skyldes en væltet kran.

Linje 314 kl. 8.38 fra Ølstykke St. er 19 minutter forsinket
Det skyldes at busselskabet har tekniske problemer med bussen.

DSB - Signalfejl ved Roskilde kl. 8:38

DSB - Signalfejl ved Roskilde i retning mod Kbh. kl. 8:38
P4 Kbh Trafik

S-tog - Servicemeddelelse om elevatorer 14. - 15. maj

S-tog - Servicemeddelelse om elevatorer 14. - 15. maj

På følgende stationer virker elevatorerne desværre ikke:
• Ny Ellebjerg (alle elevatorer).
• Albertslund
• Vesterport
• Fuglebakken spor 11

Der kan dog forekomme elevatorer, der kortvarigt er ude af drift.
Ring venligst for yderligere information.
Tlf. 24683030


Trafikken.dk - Midt- og Vestjylland (1) kl. 8:10

Trafikken.dk - Trafikmeldinger / Midt- og Vestjylland (1)
Opdateret d. 14. maj 2012, kl. 08:10

1 af 1
Sted: Rute 18 Midtjyske Motorvej: Herning retning Vejle. Motorvejskryds Herning Syd
Melding: Pas på, tabt gods på kørebanen, Metalrør på tilkørslen fra Messemotorvejen. Vejhjælp tilkaldt

Trafikken.dk - Hovedstadsområdet (3) kl. 7:24

Trafikken.dk - Trafikmeldinger / Hovedstadsområdet (3)
Opdateret d. 14. maj 2012, kl. 07:24

1 af 3
Sted: Rute 16 Hillerødmotorvejen: Hillerød retning København. Mellem frakørsel <9> Farum C og frakørsel <8> Værløse
Melding: Kødannelser

2 af 3
Sted: Rute 21 Holbækmotorvejen: Holbæk retning København. Mellem rasteplads Kornerup og frakørsel <12> Roskilde S
Melding: Kødannelser

3 af 3
Sted: E47 Helsingørmotorvejen: Hørsholm retning Lyngby. Mellem frakørsel <9> Hørsholm C og frakørsel <12> Vedbæk
Melding: Kødannelser, Tæt trafik

S-tog - Skinnebrud ved København H. kl. 5:57

S-tog - Skinnebrud ved København H.
14. maj kl. 05:57

S-togs-linjerne A og B kører hvert 20. minut efter de tider, der er markeret med gråt i køreplanen.

Linje C kører hvert 20. minut i de tider der er markeret med hvidt i køreplanen.

Linje BX er aflyst.

Linje E, H og F kører efter planen.

DSB beklager meget ulemperne