lørdag den 17. november 2012

Tema - Kørsel på Storebæltsbroen


Tema - Kørsel på Storebæltsbroen

Storebæltsbroen er normalt åben hele året i alle døgnets timer. 

Vinden kommer for det meste fra vest, men eftersom broen forløber i øst-vestgående retning, er der for det meste ingen problemer med selv en kraftig vind.

Information om Storebæltsbroen langs motorvejene

Skilte ved motorvejene informerer om den aktuelle situation på broen. Politiet sørger for at opdatere skiltene v.hj.a. meldinger direkte fra vindmålere på Østbroen.

Du kan følge den aktuelle vejrsituation på forsiden af Storebæltbroens hjemmeside www.storebaelt.dk eller ringe til Storebælts servicetelefon på 7015 1015.

Desuden kan du tilmelde dig SMS Bromelding. Læs mere om bromelding her

 • Vindfølsomme køretøjer påvirkes mest

Hvis du kører på broen, mens det blæser, har bilens vindfølsomhed stor betydning. 

Det skyldes især, at store køretøjer har en større vindflade end små køretøjer, og f.eks. er en tom lastbil langt mere vindfølsom end en personbil (som har en mere aerodynamisk form). 

En personbil vil næsten altid kunne køre over broen, hvis bare den ikke kører hurtigere end den anbefalede hastighed.

En personbil med anhænger eller campingvogn bagpå er langt mere følsom overfor vind end en personbil uden. 

Eksempler på vindfølsomme køretøjer
 • Bil med campingvogn
 • Bil med anhænger
 • Lastbiler med meget let last, f.eks. isolering
 • Tomme, lette lastbiler
 • Busser
 • Varebiler

Hvor vindfølsomt er det køretøj, du kører i?
Når du kører over Storebæltsbroen, sker det på eget ansvar. Så det er vigtigt, at du har vurderet dit køretøj, før du krydser broen.

Vindstød på højbroen

Du vil især kunne opleve problemer med vinden på højbroen, idet der kan forekomme pludselige vindstød, når du lige har passeret en af de høje pyloner(»tårne«).

Jo hurtigere du kører, desto mere påvirkes køretøjet. Så overhold hastighedsbegrænsningerne. Selv om skiltene viser, at du må køre 110 km/t, så overhold den anbefalede hastighed.

Når du ikke kan køre over

Hvis du ikke kan køre over broen, f.eks. pga. at vinden er for kraftig, kan du holde ind på begge sider af broen.

 • På Fyn: Hold ind på rastepladsen ved Monarch-cafeteriet ved afkørsel 44
 • På Sjælland: Hold ind ved Q8-tanken ved afkørsel 43 

Læs mere på Storebælts hjemmeside:
Kørsel på Storebæltsbroen

Østbroen
Foto: Sund og Bælt

Trafikken.dk -Fyn & Vestsjælland (1) 17. november 2012, kl. 08:25

Trafikken.dk -Fyn & Vestsjælland (1) 17. november 2012, kl. 08:25

• Kraftig blæst på Storebæltsbroen kan påvirke kørslen.

1 af 1
Sted: E20 Storebæltsforbindelsen: Knudshoved - Halsskov. Mellem frakørsel <44> Knudshoved og betalingsanlæg Storebælt i begge retninger
Melding: Kraftig blæst, På Storebæltsbroen advares mod blæst, der kan påvirke kørslen.

S-tog - Lørdag med ændringer 17. november fra kl. 19

S-tog - Lørdag med ændringer 17. november fra kl. 19

Renoveringen af Nørreport giver ændringer for S-togene lørdag 17. november fra kl. 19 til ca. kl. 01.30.

S-togene kører ligesom de gør om aftenen søndag - torsdag, hvilket betyder en ændret plan på de fleste S-tog. 

Denne lørdag standser linje B ved Nørreport hele aftenen.
Nattogene kører efter den normale køreplan.

Se køreplanen her
Ændret køreplan for 17. og 24. november fra kl. 19

Trafikken.dk - Hovedstadsområdet (3) 17. november 2012, kl. 07:35

Trafikken.dk - Hovedstadsområdet (3) 17. november 2012, kl. 07:35

1 af 3
Sted: Område København, optoget går via Vesterbros Torv - Vesterbrogade - Rådhuspladsen.
Melding: Demonstration, Personer på kørebanen, Varighed: 17. november kl. 12:30 indtil 17. november kl. 16
2 af 3
Sted: Område København, ruten går via Nørrebrohallen - Nørrebrogade - Fælledvej - Sankt Hans Torv. 
Melding: Demonstration, Personer på kørebanen,
Varighed: 17. november kl. 13 indtil 17. november kl. 15
3 af 3
Sted: Rute 53 Holbæk retning Frederikssund. Mellem kryds Englerup og rundkørsel Ejby
Melding: Pas på, olie på kørebanen, . Brandvæsen har været på stedet og lagt grus ud.