fredag den 21. juni 2013

Trafikken.dk - Fyn (2) 21. juni 2013, kl. 17:31

Trafikken.dk - Fyn (2) 21. juni 2013, kl. 17:31

1 af 2
Sted: E20 Storebæltsforbindelsen: Knudshoved - Halsskov. Mellem Storebælt (Vestbroen) og betalingsanlæg Storebælt i begge retninger
Melding: Kraftig blæst, På Storebæltsbroen advares mod blæst, der kan påvirke kørslen.
2 af 2
Sted: E20 Fynske Motorvej: Knudshoved retning Odense. Mellem frakørsel <46> Nyborg V og frakørsel <47> Langeskov
Melding: Køretøjshavari, I nødsporet, en lastbil. Vejhjælp er tilkaldt

Trafikken.dk - Østjylland (2) 21. juni 2013, kl. 17:31

Trafikken.dk - Østjylland (2) 21. juni 2013, kl. 17:31

1 af 2
Sted: Område Løgten, Grenaavej. Mellem Segaltvej og Hjelmagervej i begge retninger
Melding: Større begivenhed, Spærret for gennemkørsel, Pas på, personer på kørebanen
Varighed: 21. juni 2013 kl. 17 indtil 21. juni 2013 kl. 22,
Omkørsel fra Grenåvej til Vorrevej, Segaltvej og ud på Kirkeholtvej (587) og modsat
2 af 2
Sted: Område Løgten, Segaltvej Grenåvej - Segaltvej. 
Melding: Større begivenhed, Spærret for gennemkørsel, Pas på, personer på kørebanen
Varighed: 21. juni 2013 kl. 17 indtil 21. juni 2013 kl. 22, Følge anvisning på stedet, omkørsel fra Grenåvej til Vorrevej, Segaltvej og ud på Kirkeholtvej (587) og modsat

Trafikken.dk - Vest-, Sydsjælland og øer (2) 21. juni 2013, kl. 17:28

Trafikken.dk - Vest-, Sydsjælland og øer (2) 21. juni 2013, kl. 17:28

1 af 2
Sted: E20 Vestmotorvejen: Ringsted retning Halsskov. Mellem frakørsel <40> Vemmelev og frakørsel <41> Tjæreby
Melding: Tung lastbil havareret, I det højre spor, Vejhjælp fremme
2 af 2
Sted: E20 Storebæltsforbindelsen: Knudshoved - Halsskov. Mellem Storebælt (Vestbroen) og betalingsanlæg Storebælt i begge retninger
Melding: Kraftig blæst, På Storebæltsbroen advares mod blæst, der kan påvirke kørslen.

Trafikken.dk - Hovedstadsområdet (11) 21. juni 2013, kl. 17:01

Trafikken.dk - Hovedstadsområdet (11) 21. juni 2013, kl. 17:01

1 af 11
Sted: Rute 16 Hillerødmotorvejen: København retning Hillerød. Mellem frakørsel <4> Klausdalsbrovej og frakørsel <5> Værebrovej
Melding: Kødannelser , Forsinkelser 2 minutter
2 af 11
Sted: Kystvejen: fra kryds Strandvejen (Klampenborg) mod kryds Strandvejen/Charl. Travbane
Melding: Spærret for gennemkørsel, Følg omkørselsskilte, Varighed: 21. juni 2013 kl. 15 indtil 21. juni 2013 kl. 20, Følg omkørselsskilte
3 af 11
Sted: Område København, Prinsessegade. Mellem Sankt Annæ Gade og Værftsbroen i begge retninger
Melding: Spærret, Risiko for kødannelser, Større begivenhed, Varighed: 21. juni 2013 kl. 16 indtil 21. juni 2013 kl. 22, Vejfest - følg skiltningen
4 af 11
Sted: E20 Køge Bugt Motorvejen: Avedøre retning Køge. Mellem motorvejskryds Ishøj og frakørsel <27> Greve N
Melding: Kødannelser , Forsinkelser 6 minutter
5 af 11
Sted: Mini Triatlon, ruten går via Kystvejen, og Hvidørevej. 
Melding: Sportsbegivenhed, Varighed: 21. juni 2013 kl. 18 indtil 21. juni 2013 kl. 20
6 af 11
Sted: Forbindelsesrampe, Motorring 3 retning Hillerødmotorvejen. Motorvejskryds Gladsaxe, rampestrækningen fra E47 mod Helsingør til rute 16 mod Hillerød
Melding: Kødannelser , Forsinkelser 4 minutter
7 af 11
Sted: E47 Helsingørmotorvejen: Lyngby retning Hørsholm. Mellem rasteplads Lærkereden/Storkereden og frakørsel <11> Sandbjerg
Melding: Kødannelser , Tæt trafik 
8 af 11
Sted: Rute 16 Hillerødmotorvejen: Hillerød retning København. Mellem frakørsel <4> Klausdalsbrovej og frakørsel <3> Herlev
Melding: Kødannelser , Forsinkelser 2 minutter
9 af 11
Sted: E47 Sydmotorvejen: Farø retning Køge. Mellem rasteplads Ålshøje/Søllerup og frakørsel <33> Lellinge
Melding: Tabt gods på kørebanen, I det venstre spor, en stige. Vejhjælp er tilkaldt
10 af 11
Sted: E20 Køge Bugt Motorvejen: Avedøre retning Køge. Mellem frakørsel <29> Greve S og frakørsel <30> Solrød N
Melding: Kødannelser , Forsinkelser 11 minutter
11 af 11
Sted: E20 Køge Bugt Motorvejen: Avedøre retning Køge. Mellem frakørsel <27> Greve N og frakørsel <29> Greve S
Melding: Kødannelser , Forsinkelser 10 minutter

Cirkustelt fra Cirkus Arena blæst omkuld i Kalundborg omkr. kl. 15.

Cirkustelt fra Cirkus Arena blæst omkuld i Kalundborg omkr. kl. 15.
Kraftige vindstød har fået et cirkustelt til at falde ned over omkr. 550 gæster til NVE-SEAS festforestilling.
 - 8 personer er kommet til skade. 1 tilskadekommen flyves til Rigshospitalet.
 - 4 elefanter, der optrådte i forestillingen er indfanget.
 ! Politiet har oprettet et Pårørende center Melbygade 2C i Årby.
Teltpladsen er afspærret af Politiet.

Movia - Landevejscykling i Vordingborg

Movia - Landevejscykling i Vordingborg

Fredag kører Movias busser omkring Vordingborg som normalt

Læs mere her:
Movia - DM i landevejscykling i Vordingborg