søndag den 23. juni 2013

HT-terminalen flyttet til Roskilde - Så voldsomt og så anmassende kan det gøres

Foto: Roskilde Avis' Facebook-side
Fra Roskilde Avis' Facebook-side:

Kære Roskilde Avis. 
Jeg håber I vil tage dette indlæg fra Jakob Zeuner op som en case I vil forfølge.

Det virker helt uforståeligt - der er behov for at denne sag kuglegraves af journalister, der kan finde til bunds i, hvordan dette kan gå til.

HT-terminalen flyttet til Roskilde.

Så voldsomt og så anmassende kan det gøres
når man sætter egne hensyn over hensynet til almenvellet, nabo bebyggelser og det nær-miljø, som god arkitektur skal fungere i samspil med.
Midt i en af byens ældste bebyggelser, - en af perlerne vil nogen sige, - midt i det historiske Sct. Agnes har Roskilde kommune solgt en grund, og en arkitekt har udmøntet bygherrens ambitioner om fjordudsigt i en kolos af en Ørnerede. En HT-terminal; endda i to etager.

Denne nye beboelse ligger klods op ad de flere hundrede år gamle små bindingsværkshuse, der kaldes Sct. Agnes Husene. De hedder sådan, fordi de er af materialer fra -, og på bakken, hvor Sct. Agnes Kloster lå i middelalderen. Og resterne af klosteret ligger under og omkring i den fredede bakke. Da Roskilde Kommune valgte at sætte den tidligere spejderhus-grund til salg, gjorde ejerne af Sct. Agnes husene naturligvis Kommunen opmærksom på de specielle forhold, som hersker på stedet. Området omkring det tidligere kloster er et unikt stykke Roskilde historie med nogle af byens ældste huse i sit oprindelige miljø. Husenes værdi som historisk udtryk er, eller rettere var, da også erkendt af et tidligere byråd, der i 1974 udstedte og tinglyste bevaringsklausuler, som alle kommende ejere skulle efterleve. 
Ved den aktuelle udstykning bad vi derfor Roskilde Kommune om at vise hensyn overfor denne egenart ved at sikre, at et nyt byggeri ikke måtte overstige 1-1½ etage, og gerne i materiale og farvevalg være i overensstemmelse med områdets bevaringsbestemmelser.
Man må sige, at Kommunen TOTALT har negligeret sin rolle som værn for en af byens historiske attraktioner. I dag tårner der sig en containerterminal op i næsten otte meters højde, som totalt tryner de små historiske bygninger, der ligger mindre end 10 m væk.
Vi opfatter dette nye monstrum som resultatet af et masseovergreb på Sankt Agnes. Et overgreb begået af 3 parter:
1. En myndighed, som har forsømt at varetage et historisk hensyn, men som prioriterer kortsigtet profit frem for sit ansvar for en kulturarv.
2. Et arkitektfirma, Your House, der burde være garant for, at arkitekturen spiller æstetisk sammen med de allernærmeste omgivelser. Denne bygning ville muligvis kunne fremstå som et stykke fremsynet og spændende arkitektur – men bare ikke på dette sted. Her skaber den ikke glæde, men kun støj!! Her er den en elefant i en glasbutik. Hvor de små stråtækte huse før lå på toppen Sct. Agnesbakken som et smukt diadem, mødes øjet nu af en Ørnerede, der overvåger og totalt dominerer sine små naboer.
Som HT-terminalen på Rådhuspladsen i Kbhn, vakte stor diskussion, vil denne kolos også vække diskussion i Roskilde, og indtil videre er der ikke faldet mange positive bemærkninger fra de mange forbipasserende. Tværtimod vækker den stor undren og hovedrysten. Én kaldte den direkte en øjenbæ. 
3. En bygherre, som har udset sig en byggegrund med en af byens bedste beliggenheder. Midt i byen, og alligevel i landlige omgivelse, op af skoven, med bindingsværksidyl og en fredet mark foran. Og hvad vælger han så? Et træhus i 1½ etage i harmoni med de smukke omgivelser? Nej, - men en metalbeklædt container-terminal i otte meters højde. For så har man jo fjordkig. Så er individets behov dækket på bekostning af naboer og et flere-århundrede gammelt miljø.

Vi må formode, at gældende byggeregler er blevet overholdt, men vi er ærgerlige over, at man har valgt et arkitektonisk udtryk så futuristisk og bombastisk midt i et sart historisk område. Og vi er skuffede over, at Roskilde Kommune har gjort dette muligt.

Du må gerne 'dele' vores ærgelse.

Morgan Three-Wheeler (retro)

Morgan Three-Wheeler (retro)
Denne Morgan three-wheeler er ikke veteran, men retro-modellen som den laves i dag!
Foto & tekst: Kim Armand Nielsen
Morgan Three-Wheeler

Allan Simonsen R.I.P.

Allan Simonsen
er omkommet efter et sammenstød i sin bil under Le Mans.

Æret være hans minde YouTube-video med hyldestbilleder

Movia Trafikinfo - Øresund Triathlon og DM i Landevejscykling Søndag 23. juni

Movia Trafikinfo - Søndag 23. juni 2013

Flag på busserne på linje 730
Det skyldes Nysted Vandværks 100 års jubilæum.

Øresund Triathlon
Søndag den 23. juni  er der Øresund Triathlon. Det betyder ændringer på en del busser. 
 • Følgende linjer er berørt: 169, 179, 182, 183, 185, 190, 192, 194, 195, 300S, 353 og 388.
Læs mere her
 ► Øresund Triathlon

DM i landevejscykling i Vordingborg
Fra torsdag den 20. juni til og med søndag den 23. juni er der DM i landevejscykling i Vordingborg. Det betyder ændringer på en række busser. Udover de nævnte linjer vil telebusserne i Vordingborg kommune naturligvis også være berørt af cykelløbet.

Du kan læse mere om DM i landevejscykling i Vordingborg her.
 ► DM Vordingborg 2013

Søndag d. 23. juni (berørte linjer: 660R, 663 og 664)

Fra kl. 8:00 til kl. 15:00 vil der være generelle forsinkelser på linjerne i forbindelse med at cykelfeltet passerer i Vordingborg by. Vejene spærres kun af, når feltet passerer. Dog vil der være spærret fra Algade 112 og Københavnsvej op til krydset Chr. Richarts vej. 

Derfor kører linje 663 i begge retninger ad Chr. Richarts vej - Prins Jørgens Allé - Valdemarsgade - Boulevarden - Stationen i hele tidsrummet.

Linje 660R og 664 kører i begge retninger ad Nyrådsvej - Solbakkevej - Chr. Richarts vej - Prins Jørgens Allé - Valdemarsgade - Boulevarden - Stationen i hele tidsrummet.
Linje 660R kører efter normal rute igen fra Stege kl. 18:13. Linje 664 kører efter normal rute igen fra Stege kl. 17:58.

Fra kl. 16:00 til 17:00 vil Københavnsvej være lukket.
Derfor kører linje 663 ikke i tidsrummet mellem kl. 15:00 og 18:00. Sidste afgang fra Præstø er kl. 14:55. Bussen kører igen efter normal køreplan fra Præstø kl. 18:55.

Efter kl. 18.00 kører alle linjer som normalt.

Trafikken.dk - Nordjylland (3) 23. juni 2013, kl. 07:27

Trafikken.dk - Nordjylland (3) 23. juni 2013, kl. 07:27

1 af 3
Sted: O1-AALB Ringrute 1 Aalborg: Østre Sundby retning Limfjordsbroen. Mellem kryds Nyhavnsgade/Karolinelundsvej og Limfjordsbroen/Strandvejen
Melding: Kødannelser, Forsinkelser 10 minutter
2 af 3
Sted: Rute 180 Aalborg retning Frederikshavn. Mellem kryds Nørresundby S (Brotorvet) og kryds Nørresundbygrenen
Melding: Kødannelser, Forsinkelser 5 minutter
3 af 3
Sted: Karolinelundsvej: fra kryds Nyhavnsgade mod kryds Fynsgade
Melding: Kødannelser, Forsinkelser 9 minutter

Trafikken.dk - Hovedstadsområdet 23. juni 2013, kl. 06:45

Trafikken.dk - Hovedstadsområdet 23. juni 2013, kl. 06:45

► Øresund Triathlon
Sted: Område København
Rute: Ruten går via Strandvejen-Hvidørevej-Christiansholmsvej-Klampenborgvej-Hjortekjærsvej-Rævehøjvej-Lundtoftegårdsvej-Anker Engelundsvej-Lundtoftevej-Nøjsomhedsvej-Ørholmvej-Skodsborgvej-Strandvejen-Jægersborg Alle.
Melding: Sportsbegivenhed, Personer på kørebanen
Varighed: 23. juni 2013 kl. 08 indtil 23. juni 2013 kl. 16
• Der er foretaget afspærring af store dele af ruten.

Læs mere her:
► www.oeresund-triatlon.dk
Vis færre

Storebælt - Kraftig blæst 23. juni 2013, kl. 07:23

Storebælt - 23. juni 2013, kl. 07:23

 • Kraftig blæst, der kan påvirke blæsten
Sted: E20 Storebæltsforbindelsen: Knudshoved - Halsskov. Mellem frakørsel <44> Knudshoved og betalingsanlæg Storebælt i begge retninger
Trafikken.dk