torsdag den 28. maj 2015

Trafikomlægninger i Roskilde d. 30. - 31. maj.

I anledning af Roskilde Ring Jubilæumsløb vil der være en del trafikomlægninger i Roskilde, især ved Roskilde Havn, hvor selve løbet finder sted.

Buslinje 203 og 204 kører ad en omlagt rute.

Flere vejstrækninger er spærret for al anden trafik end den, der hænger sammen med jubilæumsløbet.

Trafikomlægninger i Roskilde d. 30. - 31. maj